آرشیو اخبار


اجرای 90 درصد برنامه‌های استراتژیک شرکت کشت‌وصنعت سرخس در سال 1396

در گفت‌وگو با سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس مطرح شد؛

اجرای 90 درصد برنامه‌های استراتژیک شرکت کشت‌وصنعت سرخس در سال 1396

شرکت کشت و صنعت سرخس، یکی از تولیدکنندگان پسته سالم در مجموعه آستان قدس رضوی به شمار می‌رود که با استفاده از کودهای زیستی و بیولوژیکی به جای ...

1397/2/2
سال‌آوری باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس کاهش می‌یابد

سال‌آوری باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس کاهش می‌یابد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کاهش سال‌آوری و افزایش راندمان تولید باغات پسته این شرکت طی سال جاری خبر داد.

1397/1/26
باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود

طی سال 1397؛

باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: طی سال 1397، باغات پسته این شرکت شرکت به سیستم آبیاری کم فشار مجهز می‌شود.

1397/1/26
برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس برنامه‌های این شرکت برای افزایش تولید در واحد زراعی در سال 1397 را تشریح کرد.

1397/1/26
ذرت شیرین توسط شرکت کشت‌وصنعت سرخس تولید می‌شود

برای نخستین بار در سطح شهرستان سرخس؛

ذرت شیرین توسط شرکت کشت‌وصنعت سرخس تولید می‌شود

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کشت پایلوت ذرت شیرین توسط این شرکت برای نخستین بار در سطح شهرستان سرخس خبر داد.

1396/12/20
گیاه کنجد برای نخستین‌بار در اراضی شرکت کشت‌ و صنعت سرخس کشت شد

گیاه کنجد برای نخستین‌بار در اراضی شرکت کشت‌ و صنعت سرخس کشت شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کشت گیاه کنجد توسط این شرکت برای نخستین بار با رویکرد تغییر الگوی کشت محصولات خبر داد.

1396/12/2
دانه روغنی گلرنگ به صورت آزمایشی کشت شد

به همت شرکت کشت و صنعت سرخس

دانه روغنی گلرنگ به صورت آزمایشی کشت شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کشت پایلوت گلرنگ با هدف تغییر الگوی کشت محصولات توسط این شرکت خبر داد.

1396/11/30
عرضه پسته سالم با برند رضوی از سال آینده

در گفت و گو با سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس مطرح شد؛

عرضه پسته سالم با برند رضوی از سال آینده

شرکت کشت و صنعت سرخس، یکی از واحدهای فعال تابعه سازمان اقتصادی در حوزه کشاورزی است که همه ساله کارنامه درخشانی در عرصه باغداری و زراعی از خود به جا می‌گذارد.

1396/9/7
آغاز عملیات اجرای طرح آبیاری 500 هکتاری اراضی کشت و صنعت سرخس

آغاز عملیات اجرای طرح آبیاری 500 هکتاری اراضی کشت و صنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از آغاز عملیات اجرای طرح آبیاری 500 هکتاری اراضی این شرکت خبر داد.

1396/8/25
اختصاص بالاترین سطح کشت ذرت علوفه‌ای به شرکت کشت‌وصنعت سرخس

اختصاص بالاترین سطح کشت ذرت علوفه‌ای به شرکت کشت‌وصنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: این شرکت بالاترین سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان را دارد.

1396/8/23