آرشیو اخبار


گیاه کنجد برای نخستین‌بار در اراضی شرکت کشت‌ و صنعت سرخس کشت شد

گیاه کنجد برای نخستین‌بار در اراضی شرکت کشت‌ و صنعت سرخس کشت شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کشت گیاه کنجد توسط این شرکت برای نخستین بار با رویکرد تغییر الگوی کشت محصولات خبر داد.

1396/12/2
دانه روغنی گلرنگ به صورت آزمایشی کشت شد

به همت شرکت کشت و صنعت سرخس

دانه روغنی گلرنگ به صورت آزمایشی کشت شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از کشت پایلوت گلرنگ با هدف تغییر الگوی کشت محصولات توسط این شرکت خبر داد.

1396/11/30
عرضه پسته سالم با برند رضوی از سال آینده

در گفت و گو با سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس مطرح شد؛

عرضه پسته سالم با برند رضوی از سال آینده

شرکت کشت و صنعت سرخس، یکی از واحدهای فعال تابعه سازمان اقتصادی در حوزه کشاورزی است که همه ساله کارنامه درخشانی در عرصه باغداری و زراعی از خود به جا می‌گذارد.

1396/9/7
آغاز عملیات اجرای طرح آبیاری 500 هکتاری اراضی کشت و صنعت سرخس

آغاز عملیات اجرای طرح آبیاری 500 هکتاری اراضی کشت و صنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از آغاز عملیات اجرای طرح آبیاری 500 هکتاری اراضی این شرکت خبر داد.

1396/8/25
اختصاص بالاترین سطح کشت ذرت علوفه‌ای به شرکت کشت‌وصنعت سرخس

اختصاص بالاترین سطح کشت ذرت علوفه‌ای به شرکت کشت‌وصنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: این شرکت بالاترین سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان را دارد.

1396/8/23
مراسم ویژه شهادت امام رضا(ع) توسط شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برگزار می‌شود

مراسم ویژه شهادت امام رضا(ع) توسط شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برگزار می‌شود

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: مراسم مذهبی ویژه شهادت امام رضا(ع) توسط این شرکت برگزار می‌شود.

1396/8/14
افزایش 15 درصدی تولید گندم شرکت کشت ‌و صنعت سرخس

افزایش 15 درصدی تولید گندم شرکت کشت ‌و صنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از افزایش حدود 15 درصدی تولید گندم در هر هکتار از اراضی این شرکت در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

1396/5/29
تولید پسته سالم توسط شرکت کشت‌وصنعت سرخس

تولید پسته سالم توسط شرکت کشت‌وصنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از تولید پسته سالم توسط این شرکت خبر داد.

1396/5/29
برداشت 2 برابر استاندارد در هکتار کلزا از اراضی کشت ‌و صنعت سرخس

برداشت 2 برابر استاندارد در هکتار کلزا از اراضی کشت ‌و صنعت سرخس

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: میزان عملکرد در واحد سطح کلزا در اراضی این شرکت، 2 برابر میزان استاندارد بوده است.

1396/5/29
آبیاری اراضی یونجه کشت ‌وصنعت سرخس با سیستم‌های نوین

آبیاری اراضی یونجه کشت ‌وصنعت سرخس با سیستم‌های نوین

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از آبیاری اراضی یونجه این شرکت با سیستم‌های نوین خبر داد.

1396/5/26