مأموریت


مأموریت شرکت کشت و صنعت سرخس به شرح ذیل می باشد :

شرکت کشت و صنعت سرخس در شمال شرقی کشور قرار گرفته که به تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی می پردازد ما شرکتی بسیار موفق و نوآور هستیم ، که از نظر ارائه محصولات کشاورزی و باغداری یکه تاز و خود کفائیم از نظر فن آوری کیفیت محصولات و خدماتی که توانسته اند رضایت خاطر مشتریان را که شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند تأمین نماید ، پیشرو هستیم و ما شرکتی رو به رشد و سودآور خواهیم بود که در تولید محصولات زراعی و باغی یکه تاز خواهیم بود و شخصیت کارکنان ما پابپای شرکت رشد می کند و واحدهای کاری ما در حالی که برای یکدیگر احترام متقابل قائل هستند در جوی آکنده از دوستی و صمیمیت کار می کنند و از نظر اجتماعی احساس مسئولیت می کنیم و برای بهبود وضع جامعه از هیچ کوششی فروگذار نبوده و برای رسیدن به این اهداف از فن آوری اطلاعات ، ارتباطات نوین و دانش روز بهره خواهیم جست و براساس اساسنامه شرکت در جهت تأمین موضوع فوق گام برداشته و به انجام امور زیر می پردازد :

الف- كاشت محصولات زراعي

ب- پرورش و نگهداري دام و گاوداري

ج-ايجاد باغات، پرورش گل ، درختكاري

د-ايجاد صنايع دستي روستايي وابسته به امور كشاورزي و دامي

ه ـ خريد و اجاره اراضي كشاورزي، جنگلي و مرتعي و تاسيسات مربوط

و- انجام خدمات انبار داري، تخليه ، بارگيري و حمل و نقل كالا