چشم انداز


با استعانت از سند چشم انداز 20 ساله آستان قدس رضوی و مصوبه هیأت محترم امناء آستان قدس رضوی ، چشم انداز شرکت کشت و صنعت سرخس به شرح ذیل مشخص می گردد .

شرکت کشت و صنعت سرخس شرکتی است در سطح استان فعالیت می کند مردم ، کارکنان ، مشتریان و شرکتهای رقیب آن را به عنوان شرکتی مشهور خواهند شناخت ما خود را به عنوان محک و معیاری در خواهیم آورد که سایر شرکتها عملکرد خود را در مقایسه با ما خواهند سنجید ما در ذهن خود دیدگاهی بلند مدت داریم که با استفاده بهینه از آب جهت افزایش راندمان و افزایش سطح زیر کشت محصولات علاوه بر به استاندارد رسیدن استفاده بهینه از مصرف آب باعث می شود که در کنار کیفیت به کمیت نیز توجه داشته باشیم .