ارزش ها


ارزشهای سازمانی شرکت کشت و صنعت سرخس الهام گرفته از ارزشهای سازمانی در موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شرح زیر تعیین شده است .

1. با توجه به ارادت و عشق به ساحت مقدس حضرت رضا (ع) کار در این شرکت برای ما بزرگترین ارزش محسوب می گردد .

2. تکیه و پایبندی به رعایت اصول ، اخلاق و احکام اسلامی در کلیه فعالیتهای اقتصادی از اصول بنیادین فعالیتهای ما در این شرکت می باشد .

3. اعتبار و جایگاه ویژه اجتماعی و اقتصادی آستان قدس رضوی در عرصه مالی و در سطح بین المللی در کلیه فعالیتهای اقتصادی شرکت در نظر ما قرار دارد .

4. شایسته سالاری ما و نگرش به نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی سازمان به شمار می رود .

5. ارباب رجوع و مشتریان همکاران برون سازمان ما هستند به آنها احترام می گذاریم و انجام و تأمین سریع و به موقع نیازهای آنها وظیفه اصلی این شرکت محسوب می شود .

6. به عنوان یک سازمان یاد گیرنده با بهره گیری از فن آوریهای روز ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی به طور مستمر تلاش می کنیم .