جزئیات خبر


تولید پسته سالم توسط شرکت کشت‌وصنعت سرخس

تولید پسته سالم توسط شرکت کشت‌وصنعت سرخس
1396/5/29

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس از تولید پسته سالم توسط این شرکت خبر داد.
حسن مهدی‌زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی درباره اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش سال‌آوری، افزایش عملکرد باغات و تولید محصول سالم، بیان کرد: تغذیه درختان با کودهای زیستی و بیولوژیکی به جای کودهای شیمیایی به منظور جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و تولید محصول سالم، کاهش مصرف سموم شیمیایی و به کارگیری روش‌های تلفیقی زراعی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی برای مبارزه با آفات و بیماری‌ها، از جمله این موارد به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: علاوه بر این جهت افزایش عملکرد باغات پسته ، می‌توان به اصلاح خاک‌های شور و سدیمی باغات با افزون گچ خام، تعویض، تغییر و توسعه ارقام مقاوم به شوری و سازگار با اقلیم منطقه، تسطیح اراضی باغات به منظور افزایش بازدهی آبیاری و کاهش مدار آبیاری و... اشاره نمود .
مهدی‌زاده با بیان این که پیش‌بینی می‌گردد حدود 200 تن محصول از باغات پسته طی سال جاری برداشت شود، افزود: این برداشت معمولاً از اواسط شهریور ماه آغاز شده و به مدت دو هفته به طول می‌انجامد.
وی ادامه داد: طی سال گذشته که سال ناآور پسته نیز بوده است، حدود 32 هزار و 340 کیلوگرم محصول برداشت شده و با توجه به این که پسته سال‌آوری دارد لذا برنامه‌ریزی سال جاری شرکت بر کاهش سال‌آوری پسته متمرکز شده است.
مهدی‌زاده درباره گستره فروش این محصول گفت: پسته تولیدی این شرکت، بیشتر به صورت تر و با خوشه است که از طریق مزایده حضوری به طرف حساب‌های شرکت کشت و صنعت سرخس فروخته می‌شود.
سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس، احداث خزانه تولید نهال پسته، واکاری و تکمیل فضاهای خالی موجود در باغات را از جمله اقدامات مهم این شرکت به منظور توسعه باغات عنوان کرد.
177-96

نظر شما