جزئیات خبر


برداشت 2 برابر استاندارد در هکتار کلزا از اراضی کشت ‌و صنعت سرخس

برداشت 2 برابر استاندارد در هکتار کلزا از اراضی کشت ‌و صنعت سرخس
1396/5/29

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: میزان عملکرد در واحد سطح کلزا در اراضی این شرکت، 2 برابر میزان استاندارد بوده است.
حسن مهدی‌زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: کشت کلزای بهاره برای نخستین بار در اراضی شرکت کشت و صنعت سرخس انجام شده است و در همین راستا، طی سال زراعی 96-95، این محصول در مساحت 54 هکتار از نوع بهاره و رقم هایولا 61 کشت شد.
وی با اشاره به برداشت حدود 77 تن محصول گفت: راندمان تولید کلزای بهاره حدود 600 کیلوگرم در هکتار است، در صورتی که این شرکت به طور میانگین، موفق به برداشت حدود 5/1 تن در هکتار شده است.
مهدی‌زاده ادامه داد: با وجود این که عملکرد ارقام بهاره کلزا در مقایسه با ارقام پائیزه بسیار پایین است، لذا شرکت کشت و صنعت سرخس با مدیریت صحیح تغذیه‌ای، مبارزه به موقع با آفات و علف‌های هرز و همچنین استفاده از ادوات مکانیزه برای انجام تمامی مراحل عملیات کشاورزی، به حداکثر تولید این محصول دست پیدا کرده است.
وی کسب عناوین کلزا کار نمونه سرخس طی 3 سال متوالی توسط جهاد کشاورزی این شهرستان و اختصاص بیشترین سطح زیر کشت کلزا طی سال‌های گذشته را از جمله موفقیت‌های شرکت در حوزه این محصول دانست.
مهدی‌زاده درباره روش برداشت این محصول گفت: برداشت کلزا به وسیله کمباین‌های سنگین دارای هد مخصوص از نوع نیوهلند و با حداقل ریزش بذر انجام شده است.
وی با اشاره به فروش کلزا در مراکز خرید واقع در اتحادیه تعاونی شهرستان سرخس، گفت: این محصول بلافاصله پس از برداشت، به قیمت تضمینی، تحویل مراکز فروش شده است.
175-96

نظر شما