جزئیات خبر


سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس:

کشاورزی سنتی، مقرون به صرفه نیست

کشاورزی سنتی، مقرون به صرفه نیست
1395/12/25

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: در شرایط فعلی، کشاورزی سنتی، مقرون به صرفه نیست.
مهندس حسن مهدی زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این نوع کشاورزی در شرایط فعلی نمی تواند به منظور پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این شرکت برنامه های متنوعی را به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است که از آن جمله می توان ارتقاء سطح مکانیزاسیون، افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب، ساماندهی مصرف انرژی، افزایش بهره وری از طریق تولید نهال و خزانه پسته، تولید کودهای آلی و ارگانیک و همچنین توسعه واحد تحقیقات و آزمایشگاه را نام برد.
مهدی زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی طی سال 1395 گفت: با توجه به هوشمند سازی کنتورهای چاه ها و کمبود آب در بخش کشاورزی، برنامه ریزی شده برای افزایش راندمان آب، تمامی اراضی تحت اختیار شرکت که فاقد سیستم آبیاری هستند، به سیستم های آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای مجهز شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، نقشه برداری اراضی مذکور صورت گرفته و مراحل طراحی آن نیز در حال انجام است.
مهدی زاده، افزایش سطح زیر کشت محصول کلزا را یکی دیگر از اقدامات این شرکت با رویکرد اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی ادامه داد: با توجه به واردات حدود 90 درصدی بذر دانه های روغنی از جمله کلزا و وابستگی کشور، کشت این محصول و تولید بیشتر آن، موجب عدم وابستگی، بالارفتن ضریب خود کفایی و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه تولید دانه های روغنی و روغن مصرفی خواهد شد.

 428-95

نظر شما