گزارش تصویری


برداشت پسته از شرکت کشت و صنعت سرخس

1396/7/4

توضیحات : برداشت پسته از شرکت کشت و صنعت سرخس عکاس: مسعود نوذری

نظر شما